Førerkort til bil klasse B

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen for førerkort til bil klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som;

  • er trafikksikker
  • gir god samhandling
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til helse, miljø og andres behover i samsvar med gjeldende regelverk


Trinnvis opplæring
Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for hvert trinn angir forutsetningene for å ha etgodt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene i hvert trinn forutsettes å bli videreført i neste trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn elevenbefinner seg på. Målene for trinn 1-4 angir samlet den kompetansen som kreves for å få førerkort til bil klasse B.

Kontakt Stovner og Groruddalen Trafikkskole i Oslo om du ønsker mer informasjon om opplæringen til førerkort for bil klasse B.

Du kan også lese hele læreplanen her;