Førerkort til lett motorsykkel - MC klasse A1

Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse A og A1, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre motorsykkel i den aktuelle klassen på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre motorsykkelen på en måte som;

  • er trafikksikker
  • gir god samhandling
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
  • er i samsvar med gjeldende regelverk

Trinnvis opplæring
Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for hvert av trinnene angir forutsetningene for å få etgodt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene på hvert trinn forutsettes videreført i neste trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven tilenhver tid befinner seg på.

Hovedmålet for opplæringen og målene for trinn 1 - 4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven for motorsykkel i henholdsvis klasse A1 og A.

Ved planleggingen av opplæringsforløpet må det tas hensyn til elevens erfaringsbakgrunn.Den obligatoriske opplæringen er et minimum alle må gå gjennom. De fleste elever vil ha behov for mer omfattende opplæring og kjøretrening.

Kontakt Stovner og Groruddalen Trafikkskole i Oslo om du vil vite mer om kjøreopplæringen for motorsykkel - MC klasse A1.

Du kan også se hele læreplanen her: