Førerkort tung motorsykkel - MC klasse A

Stovner og Groruddalen Trafikkskole har lang erfaring med å utdanne elever som skal ha førerkort til motorsykkel - tung MC klasse A - aldersgrense 24 år. Trinnvis erverv - minstealderen er 20 år. Dette forutsetter at du tar klasse A2 som 18-åring, gjennomfører et kurs på 7 timer og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2. 

Etter å ha gjennomført trafikkopplæring for førerkort til motorsykkel i klasse A, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre motorsykkel i den aktuelle klassen på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre motorsykkelen på en måte som;

  • er trafikksikker
  • gir god samhandling
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
  • er i samsvar med gjeldende regelverk

Kontakt Stovner og Groruddalen Trafikkskole i Oslo om du vil vite mer om kjøreopplæringen for tung motorsykkel - MC klasse A.

Du kan også se hele læreplanen her:

Førerkort motorsykkel MC klasse A