Førstehjelpskurs

Stovner og Groruddalen Trafikkskole har lang erfaring med førstehjelpskurs i forbindelse med trafikalt grunnkurs.

NB: Førstehjelpskurset som inngår i Trafikalt Grunnkurs må gjennomføres av alle (også de som er fylt 25 år) og som ikke har dette gjennomført på en trafikkskole fra før av.

Se Kursoversikt / Påmelding for når neste førstehjelpskurs starter. Du kan melde deg på kurset direkte.

Førstehjelpskurs